top of page

九龍城區乙組足球隊停賽停訓不練-線上學習訓練

九龍城區體育會


 

睇完呢個Video,有冇提高你做運動嘅動力呢,身體協調及靈敏度的訓練,對每位足球運動員尤其重要。各位九龍城足球員,不如一齊坐言起行啦!為九龍城努力👏+加油💪

38 次查看0 則留言
bottom of page