top of page

九龍城源善行女子足球隊 - 第一課操練

九龍城區體育會


 


九龍城源善行女子足球隊噚晚喺荃灣海濱公園運動場進行第一課操練,19名出席職球員踏落草地後都顯得相當興奮,由熱身到分隊賽都似乎意猶未盡,等咗三個月今晚終於盡興而歸🥳

20 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page