top of page

恆常訓練 | 新加盟成員

九龍城區體育會


 

由港會新加盟九龍城嘅年輕球員 #陳煒軒 (右二),噚日首課加入九龍城恆常訓練

#爭取升班 #駿英九龍城 #九龍城 #九龍城區體育會 #乙組 #足球 #KCDSA #香港足球

49 次查看0 則留言
bottom of page