top of page

榜首大戰

用搏盡無悔、破釜沈舟嘅精神,拼盡周日對榜首中西區兼農暦新年後首場聯賽 駿英九龍城努力加油

__________

香港甲組足球聯賽 第15週

駿英九龍城 vs 中西區

18/2/2024 15:30

九龍仔公園1號場

即睇【球場以外】一場直播點誕生?feat.葦如分享講波心得
6 次查看0 則留言

Comments


bottom of page