top of page

比賽預告

九龍城區體育會


 

香港乙組足球聯賽 聯賽盃 淘汰賽

駿英九龍城 vs 淦源

10/7/2022 16:45

蒲崗村道公園人造草1號場


#爭取升班 #聯賽盃 #九龍城 #九龍城區體育會 #乙組 #男子足球隊 #足球 #KCDSA #香港足球

2 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page