top of page

U10 U12組別第三次選拔

九龍城區 U10同U12 噚日進行咗第3️⃣次選拔,炎炎夏日☀️小將們都盡自己所能,喺球場上落力表現自己🏃 8月27號將會係U10 U12組別最後一場選拔,大家要繼續加油啊💪34 次查看0 則留言
bottom of page